Εκλογές Δεκ 2009 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΡΧ

Κατόπιν εκλογών  της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής (ΕΕΕΡΧ) που πραγματοποιήθηκαν στις 18/12/2009, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                    Κωνσταντίνος  Κωνσταντινίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                            Αντώνιος Πλουμίδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               Σάββας Χειρίδης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                 Αναστάσιος Ξιάρχος

ΤΑΜΙΑΣ:                                           Μιχαήλ Γεωργίου

ΜΕΛΗ:                                              Εμμανουήλ Παναγιώτου

                                                         Νικόλαος Παρδαλίδης

                                                         Μιχαήλ Βοργιάς

                                                         Γεώργιος Σάμπαλης