Ημερίδα Ρομποτικής Ουρολογίας 2010

Κρατήστε την ημερομηνία!

Ημερίδα Ρομποτικής Χειρουργικής

  • «Εντοπισμένος καρκίνος του Προστάτη : ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ &  σύγχρονες μορφές θεραπείας»
  • 13 Νοεμβρίου 2010 , Athens Hilton 
  • Αθήνα 
  • Θεματολογία Hμερίδας

- Επιδημιολογία του καρκίνου του προστάτη

- Από την ανοιχτή στην Ρομποτική Χειρουργική

- Ζωντανή μετάδοση χειρουργείου Ρομποτικής Ριζικής Προστατεκτομής

- Μη χειρουργικοί τρόποι αντιμετώπισης του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη. 

  • Φορέας Διοργάνωσης: Eλληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής 
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος : Νίκος Π.Παρδαλίδης 
  • Ιστοσελίδα Ημερίδας : www.roburology2010.gr
  • Τεχνική Υποστήριξη & Πληροφορίες :Ad Hoc Congress & Exhibition Services
  • T.2106710160 F.2106710301E. info@ad-hoc.gr