Ρομποτική Χειρουργική

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί τη νέα πραγματικότητα στη λαπαροενδοσκοπική χειρουργική. Εφαρμόζεται και στην Ελλάδα από το 2006. Σήμερα υπάρχουν τουλάχιστον 6 συστήματα DaVinci στην Αθήνα.

(video)